card

Гийр Повер ХХК нь аюулгүй ажиллагааг эн тэргүүнд тавиж чухалчилдаг тул өөрсдийн түрээсийн операторуудад зориулж дотооддоо аюулгүй ажиллагааны сургалтуудыг улсын хууль тогтоомж, бизнесийн салбарын стандарт болон харицагчын шаардлагыг мөрдлөгө болгон явуулдаг.
Уг сургалтаар операторууд доорх мэдлэгүүдийг өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллах үүднээс тогтмол заадаг.
Үүнд:

 • Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны үндсэн ойлголтууд
 • Эрүүл бөгөөд аюулгүй орчинд ажиллах тухай
 • Өдөр тутмын техник үйлчилгээний талаар
 • Хянах самбарын ашиглалт, ойлголт
 • Ажиллагааны өмнөх үзлэг арга техник
 • Ажиллагааны үеийн арга техник
 • Ёс зүй
 • Архидан согтуурахын эсрэг

Та манай компаниас гэрээгээр түрээсийн оператор авч ашигласнаар зардалаа хэмнэж, ажлаа цаг хугацаанд нь мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгүүлхээс гадна дараах давуу талуудтай.

 • Олон жилийн туршлагатай 
 • Мэргэжлийн, үнэмлэх бичиг баримтуудын бүрдэлт бүрэн хангагдсан
 • Даатгалтай
 • Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангагдсан/PPE/

Одоогоор манай компанид үндсэн операторуудаас гадна 30 гаран төрөл бүрийн техник тоног төхөөрөмж ажлуулах эрхтэй гэрээт операторууд бүртгэлтэй байна.

 

Хүсэлт илгээх