card

Гийр Повер ХХК-ны мэргэшсэн инженер, туршлагатай механикууд CATERPILLAR, LIEBHERR, TEREX, HITACHI, зэрэг брендын техникүүдийн оношлогоо засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж өгөх болно.
Манай засвар үйлчилгээний баг дараах чиглэлүүдээр үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. 

  • Хөдөлгүүрийн оношлогоо засвар
  • Хүч дамжуулах ангийн оношлогоо засвар
  • Гидравлик системийн оношлогоо засвар
  • Дуудлагын засвар үйлчилгээ
  • Дунд болон урт хугацааны засвар үйлчилгээний гэрээ
  • Кран, өргөх тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалт магадлагаа зөвлөгөө
  • Уул уурхайн техник тоног төхөөрөмжийн угсралт, задаргаа
  • Condition monitoring
  • Back log management

Хүсэлт илгээх