card

Сэргээгдэх эрчим хүчний эд ангиуд нь эрчим хүч үүсгэж байгаа байгалын хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж онцлогуудтай байдаг. Үүн дотроос салхин цахилгаан станцын тухайд:

  • Эд ангиуд овор хэмжээ ихтэй.
  • Хүнд жинтэй 
  • Эмзэг, гэмтэх магадлал өндөр
  • Сэргээн засварлах боломж муу, өртөг өндөр
  • Угсралт суурилуулалт хийх ажилтнаас туршлага, ур чадвар, мэдлэг, сахилга бат, ажлын зохион байгуулалт, багийн ажиллагаа мөн тэвчээр шаарддаг.
  • Урьдчилж эд ангиудын угсралт суурьлуулалтын ажлын зураг болон тооцоололыг нарийн гаргасан байх.
  • Тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмжүүд хэрэглэгддэг.
  • Цаг уурын хүчин зүйлсийг урьдчилан төлөвлөсөн байх зэрэг онцлогуудтай.

Манай компаны баг хамт олон Салхит, Цэций, Сайншанд зэрэг салхин цахилгаан станцын төслүүд дээр ажиллахдаа дээрх онцлогуудыг онолын түвшинд болон туршлагаар сайтар мэдэрсэн бөгөөд альваа нэг эвдрэл гэмтэл осолгүйгээр эд ангиудын угсралт суурилуулалтын ажлыг нэр хүндтэй гүйцэтгэсэн.

Тиймд та бидэнтэй салхин цахилгаан станцын угсралт суурилуулалтын ажил дээр хамтран ажиллах боломжтой. Манай угсралтын багийн техникийн ажилчид холбогдох сургалтуудад хамрагдаж зөвшөөрлүүдээ авсны дагуу дээрх төслүүд дээр ур чадвар гаргаж ажилласан.

Хүсэлт илгээх